rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 301

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-01-03 14:00

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

  

 RB 301 - Flygande vinge

 

301 på TM

RB 301 på TM

 

Ritningsarbetet började i juni 1946. Arbetsnamnet var ”Robotflygplan 1”.  Projektnumret blev ”301”. CFV fastslog i oktober 1946 målsättningen att RB 301 skulle med egen motor kunna starta från fpl 21R. Fpl 21.116 utrustades speciellt för att bära RB 301.

 

RB 301 användes huvudsakligen till att prova nya vingplansformer, nya motortyper och nya konfigurationer. Roboten tillverkades vid CVM i Malmslätt och provades i Karlsborg (RFK). Två stycken försöksversioner framtogs, en försedd med krutraketmotor (3010) och en med vätskeraketmotor (3011C). Bränslet förvarades i vingbalken och i en separat tank.

 

Data

Längd:

1 750 mm

Spännvidd:

2 850 mm

Vikt:

400 kg

Drivkraft vs-motor

(70% vätesuperoxid + 30% fotogen)

Startraketmotor (KR8)

Dragkraft :

7 400 kp under 1,25 s

Flyghastighet:

800 km/h

 

Styrning

Roboten var försedd med enbart skevroder. Dessa användes för såväl höjd som sidstyrning. Styrautomatens gyron var försedda med en slid som påverkades av ett avkänningselement. Sliden reglerade arbetsluften till roderservornas arbetskolvar. Konstruktionen var så utformad att ett höjdroderutslag kunde överlagras på ett skevroderutslag. Flygbanan var bestämd av ett i förväg inställt programverk. För registrering av gyrorörelserna var gyrona försedda med belysta speglar vars reflexer upptogs på en fotografisk film.

 

Utprovningen genomfördes från katapult och från flygplan 21. C:a 20 skott genomfördes. En attrapp med vs-motor flögs 1947. Utprovningen avslutades 1950.

 

 

 

Robottyper:

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321

 

RB 322