rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 303

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-01-03 14:06

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

  

RB 303 - Lufttorped

 

RB 303 var avsedd att fällas från Fpl 32 Lansen mot fartygsmål. Fällningen skulle ske på hög höjd, därefter nedtagning till 10 meter ovanför vattenytan. Vid 100 meter från mål, dykning till 3 meter under vattenytan, varefter roboten skulle fortsätta som vattentorped mot målet. Vingarna skulle brytas bort vid nedslag i vattenytan.

 

Data

Längd          4 500 mm

Diameter     480 mm

Spännvidd    2450 mm

Vikt            1 000 kg

Drivmotor    KR-motor Dragkraft 230 kp

Dragkraft    7 300 kp 2,2 s

Hastighet     250 m/s

Flygsträcka  7 000 m i luft och 100 m i undervattensbana.

 

För kontroll av nedslag och undervattensbana genomfördes en omfattande utprovning i vattentank med attrapper i skala 1:17. Med en kanon sköts attrapperna ned i tanken. C:a 300 försök genomfördes. Några större attrapper sköts även från en startbana vid RFK i Karlsborg.

 

Styrning

Något styrsystem utvecklades ej för 303-attrapperna. Problem med målsökare och Zonrör förutsågs.

 

RB 303 tillverkades aldrig i full skala. Konstruktionsarbetet nedlades 1950.

 

 1953 RB 303 ritning

 

Robottyper:

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321