rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 07 Seacat

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-17 15:27

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 07 Seacat

 

RB 07 var en fartygsburen luftvärnsrobot med kort räckvidd avsedd för eget skydd mot anfallande flygplan. Luftvärnsrobotsystemet installerades på jagare av Östergötlandsklassen varvid lv-akan borttogs och ersattes med lavetter för RB 07. Fartygen bar 12 robotar i durk och 4 stycken på startstället. Robotarna var radiostyrda och flög i underljudsfart.

 

Luftvärnsrobotsystem 07 Seacat tillverkades i England och började införas på svenska jagare 1963.

 

 

RB 07 Seacat på jagare.jpgARM 016.JPG

RB 07 Seacat på startställ

 

Funktion

Om ett anfallande flygplan passerar in i robotens startzon, träder robotsystemet i funktion. Varje startställ är laddat med fyra robotar. Roboten skjuts och styrs av två man. Den ene riktar efter målangivning siktet mot målet, varvid också startstället inriktas, fjärrstyrt från siktet. Vid lämplig tidpunkt avfyrar han roboten. Den andre skytten styr med radiokommando roboten in på siktlinjen mot målet med hjälp av ett tummanövrerat styrdon och en kikare. Styrningen sker med hjälp av robotens spårljus.

 

Med en svenskutvecklad metod hålls kikaren på målet antingen genom enkel optisk riktning eller med radar. Med denna metod radarstyrs siktet och fjärriktas startstället av eldledningen för lätt artilleri, vilket medger nära samtidig eller växelvis eldgivning med såväl robot- som kanonartilleri. Stridsdelen utlöses av IR-zonrör eller vid anslag.

 

Senare har en förbättrad version ”Seacat, Mk 1 Mod 1” utvecklats, genom införande av en ren tryckstridsdel med större vikt och effekt. Elektronikdelen kunde minskas så att robotens totalvikt inte påverkades.

 

Data

Längd:                          148 cm

Diameter:                     19 cm

Spännvidd:                    65 cm

Total vikt:                     93,5 kg

Startvikt:                      6 kg

Krutraketboster:             1,5 s

Banmotor:                     16 s

Styrning:                       Radiolänk L-band

Manöverorgan:               Elektro-hydraulik

Räckvidd:                      6 000 m

Tändrör:                       IR och anslagskontakt

Stridsdel:                      18,1 kg Continuous Rod

 

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

 RB 365/65

RB 68 Bloodhound

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90