rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

RB 23 BAMSE

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad:2014-02-17 15:27

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

 

RB 23 BAMSE

 

Robotsystem 23 BAMSE är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd. Dess uppgift

 

är att skydda flyg- och marinbaser, befolkningscentra, totalförsvarets viktiga anläggningar, samt vara understöd åt markstridskrafter.

 

RBS 23 avses organiseras som fristående luftvärnsbataljoner.

 

Luftvärnsrobotsystemet är framtaget av Bofors och benämnes RBS 23 BAMSE.

 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/bamse4.jpg Giraffe_AFB-radar[1]

 

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani med RBS23 BAMSE består av tre stycken Eldenheter (EldE) och en Underrättelseenhet (UndE). UndE är en 3D C-bands centralspaningsradar som sammanställer luftläget baserat på bl a egenspaning, LuLIS (Luftlägesinformationssystem), STRIL och radarsamverkan med andra radarstationer. Målinformationen analyseras  vid eldenheten och det farligaste målet väljs för bekämpning.

 

Eldenheten består av en dragen vagn med plats för två operatörer. På vagnens tak finns en lavett med plats för fyra robotar och en 8 m hög mast på vilken sensorerna är placerade.

 

Huvudsensor är en Ka-bands eldledningsradar. Denna mäter in det anvisade målet med stor noggrannhet och när en robot har avfyrats mäts även denna in med radarn. Radarn används även för överföring av styrkommandon till roboten som styrs till radarns siktlinje, s k kollimationsstyrning.

 

Verkansdelen initieras antingen genom direktträff eller av robotens zonrör.

 

Tekniska data

Underrättelseenhet

Spaningsradar PS-2301

Typ av radar                  3D pulsdopplerradar

Frekvensband                C-band, 5,4-5,9 GHz

Mätområde                    30 eller 60 km

Effektförstärkare           Vandringsvågrör (TWT)

Målföljning                     Automatisk

Hotutvärdering               Automatisk

Bemanning                    2 man

Fordon                          Lastterrängbil

Vikt inkl fordon               ca 18 ton

 

Eldenhet

Eldledningsradar PE-2302

Typ av radar                  Pulsdopplerradar

Frekvensband                Ka-band 35 GHz

Mätområde                    20 km

Effektförstärkare           Vandringsvågsrör

Bemanning                    2 man

Vikt robotvagn               13 ton

 

System

Räckvidd                       15 km

Höjdtäckning >10 km

Väderberoende               Allväderskapacitet

Styrprincip                     Kommandostyrning

Målföljning                     Automatisk radarmålföljning

 

Robot

Vikt                              ca 85 kg

Längd inkl startmotor      2,3 m

Hastighet                       > Mac 2

Motor                           Separerande startmotor och

                                   integrerad drivmotor

Verkansprincip               Splitterstridsdel med RSV

Initiering av verkansdel    Zonrör eller anslag

 

När RBS 23 blir operativt utgör det ett bra komplement till övriga luftvärnsrobotsystem.

 

 

 

Robottyper:

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

 RB 365/65

RB 68 Bloodhound

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90