rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RBS 70

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-17 15:32

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RBS 70

 

Robotsystem 70.

 

Användningsområde

Robotsystem 70 är ett bärbart luftvärnsrobotsystem främst avsett för understörd av arméstridskrafter. Det är ett dagersystem med uppgift att bekämpa luftmål med hjälp av invisning från spaningsradar. Systemet kan bekämpa attackflyg, långsamgående flygplan och helikoptrar på avstånd upp till 5 km.

 

Historik

Under mitten av 60-talet skedde studier för införande av ett nytt luftvärnsrobot-system. Utveckling av robot 70 beställdes 1969 vi Bofors. Senare studier visade behov av en spaningsradar och IK-utrustning. Utveckling av dessa beställdes vid LM Ericsson respektive SATT 1972. Utvecklingsarbetet av RBS 70 utmynnade i seriebeställning 1975. Systemet blev operativt 1977.

 

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani rb 70 består av 2 underrättelseenheter PS-70 och 9 eldenheter RBS 70. En eldenhet består av sikte, stativ, robot, igenkänningsutrustning (IK) och måldatamottagare (MDM) som vid gruppering mycket snabbt kan sammankopplas till en operativ enhet.

 

När spaningsradarn upptäckt ett mål invisas detta till lämplig eldenhet genom att ett måldatameddelande sänds till enheten. Meddelandet presenteras för stridsledaren och robotskytten via MDM på sådant sätt att bekämpningsbarheten kan bedömas och målspaningen underlättas. Målinformationen presenteras för skytten, som med hjälp av invisningstoner, kan rikta siktet mot målet.

 

När robotskytten fångat ett mål och detta är bekämpningsbart, avfyrar han en robot. Skyttens uppgift är därefter att hålla siktets hårkors på målet fram till träff. I eldenheten genereras en laserstråle som sveper horisontellt och vertikalt kring sikteslinjen. Roboten är baktill försedd med en lasermottagare som känner av lasersvepen. Roboten använder mottagen lasersignal för beräkning av sitt läge i förhållande till skiktlinjen.

 

Styrelektroniken i styrdelen omvandlar lasersignalen till elektriska styrsignaler för rodren.

 

Roboten följer då siktlinjen fram till träff i målet.

Initiering av verkansdelen sker med zonrör eller anslag.

 

Tekniska data

Underrättelseenhet

Eldenhet

Spaningsradar PS-70/PS-701

Sikte, stativ, IK, MDM & Rb

Typ av radar

Pulsdopplerradar

Räckvidd

5 km

Frekvensband

C-band, 5,4-5,9 GHz

Höjdtäckning

3 km

Mätområde

20 eller 40 km

Väderberoende

Optisk sikt

Effektförstärkare

Vandringsvågrör (TWT)

Styrprincip

Laserledstrålestyrning

Målföljningskapasitet

3 st manuell följning

Laservåglängd

λ-0,9 µm

Invisningsadresser

9 st

Målföljning

Manuell optisk

Bemanning

5 man (minst 2 man)

Siktesförstoring

7 ggr

Fordon

Tgb 40/45

Vikt: Sikte

35 kg

Grupperingstid

5 min

    Stativ

24 kg

Masthöjd

12 m

    IK

11 kg

Vikt inkl fordon

16 160 kg

    SLT

13 kg

 

 

    Rb

24 kg inkl behållare

 

 

Fordon:

Tgb 221 i Infanteribrigaderna
    och i LvBat

 

 

    Bv 206 i Norlandsbrigaderna

Robot

 

    Lvrbv701 i Mekbrigaderna

Vikt

17 kg

Grupperingstid

ca 30 s

Längd

132 cm

Eldförberedelsetid

10 min

Max hastighet

550 m/s

 

 

Flygtid 2 000 m

6 s

 

 

Flygtid 5 000 m

15 s

 

 

Verkansprincip

Splitterstridsdel

 

 

Initiering av verkansdel Zonrör eller anslag

 

Robottyper

rb 70 Mk 0

 

 

 

rb 70 Mk 1

 

 

 

 

 Robottyper:

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

 RB 365/65

RB 68 Bloodhound

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90