rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RBS 77 Hawk

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2015-01-12 16:55

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RBS 77 Hawk

 

Robotsystem 77 är ett luftvärnsrobotsystem med lång räckvidd och hög höjdtäckning. Dess uppgift är att skydda basområden, befolkningscentra och andra strategiskt viktiga platser.

RBS 77 är organiserat i luftvärnsbataljoner.

 

Historik

RBS 67 Hawk har ingått i det svenska luftvärnet sedan början av 1960-talet. Den svenska versionen av förbättrad Hawk, som är en blandning av svensk och amerikansk materiel, introducerades 1980 och benämndes då RBS 77. Då infördes en nyutvecklad spaningsradar från Ericsson, ny robot från USA samt en omfattande modifiering av den amerikanska belysningsradarn och lavetten, som ursprungligen anskaffats för RBS 67.

 

Systembeskrivning

 

I ett luftvärnskompani rb 77 ingår följande huvudenheter:

 

- Spaningsradar PS-707/R

- Belysningsradar PE-541/R

- 2 st lavetter

- Robotar

- Radiolänkutrustning för radarsamverkan

och samband med STRIL

 

Funktion

På manöverbordets PPI presenteras egenföljda mål och överförd måldata från STRIL. Stridsledaren beslutar om insats mot ett mål och anvisar detta till eldledaren, som fångar och följer målet med belysningsradarn. När målet är inom bekämpningsbart avstånd avfyrar eldledaren roboten mot målet. Belysningsradarn belyser målet och robotens radarmottagare tar emot den reflekterade radarstrålningen och styr mot den beräknade framförpunkten, så kallad syftbäringsstyrning. När roboten är i målets närhet utlöses stridsdelen av radarzonröret.

 

Utveckling

Omfattande renovering och modifiering har utförts på RBS 77 enligt följande:

- Ny underrättelseenhet (PS-2301)

- Ny fristående strids- och eldledningshydda

- Modifiering av belysningsradar

- Införande av TS-9000

- Införande av luftlägesinformationssystemet LuLIS

 

Efter ovanstående uppgraderingar benämnes systemet RBS 97.

 

Tekniska data RBS 77

 

Spaningsradar PS-707

Typ av radar                  Pulsdopplerradar

Frekvensband                C-band 5,4 - 5,9 GHz

Mätområde                    40 eller 20 km, mål följda av STRIL på 100 km kan presenteras

Effektförstärkare             Vandringsvågsrör (TWT)

Bemanning                    4 man

Fordon                           Tgb 40

Masthöjd                       12 m

Vikt inkl fordon              16 140 kg                     

 

Belysningsradar PE-541

Typ av radar                  CW-dopplerradar

Frekvensband                X-band, ca 10 GHz

Effektförstärkare             Klystron

Sidriktområde                Obegränsat

Höjdvinkelområde          -8º till 89º

Vikt                               4 300 kg

System

Räckvidd                       > 35 km

Höjdtäckning                 > 15 km

Väderberoende               Allväderskapacitet

Styrprincip                     Syftbäring, semiaktiv radarmålfljning

Målföljning                     Automatisk

 

Robot

Vikt                               638 kg

Längd                            5 m

Spännvidd                     1,2 m

Diameter                       0,35 m

Hastighet                       Överljud

Motor                            2-stegs krutraketmotor

Målsökare                      Semiaktiv

Verkansprincip               Förfragmenterad splitterstidsdel

Initiering verkansdel       Zonrör

 

Länk till SodF.com

 

 

 

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

RBS 67 HAWK

 

 RB 365/65

RB 68 Bloodhound

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90