Beskrivning: rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 365 – 68
Bloodhound

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2018-10-22 22:30

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

Luftförsvarsrobotsystem RB 365 och RB 68

Översikt över hemsidans innehåll

 

Pga omfattningen kommer materialet nedan att läggas ut successivt. Endast ”blå” filer är aktiverade. Gula filer aktiveras så snart innehåll är framtaget.

 

Kort bakgrund

Systemet avsågs bl a täcka in luckor i luftförsvaret för flyghöjder 15 - 25 km och avstånd upp till ca 25 mil.

 

Anskaffningen planerades under 1950-talet och verkställdes under början av 1960-talet i två etapper. Den första etappen var en del av engelska Bloodhound Mark I (RB 365), som avsågs vara lämpligt för prov och försök och för att ge erfarenheter till Flygvapnet (F2) och Luftvärnet (LV3). RB 365 skrotades redan 1962.

 

FV fortsatte därefter med anskaffning av skarpa system av Mk II (RB 68), som var en helt ny teknikgeneration med avsevärt bättre prestanda. LV hade under tiden beslutat att satsa på amerikanska Hawk, främst för att få ökad rörlighet. RB 68-förbanden var kvar i tjänst inom FV till slutet av 1970-talet.

 

Forskning

 

Beskrivning: Lvrb68_2

Textruta:

Tack Dag!

Ett postumt tack till Dag N H Malmström, som under sin livstid sammanställt en enorm mängd information om robotsystem 365 och 68! Genom vänligt tillmötesgående från släktingarna har vi fått överta allt detta underlag, som nu utgör huvuddelen av innehållet om RB 365 och RB 68 på Robotmuseets hemsida.

 

Översikt över hemsidans innehåll om Bloodhoundsystemen

Innehållet har för överskådlighets skull delats i fyra avsnitt (trots att överlappning finns, främst mellan grupp 1 och 3):

 

1.    Fakta, dvs data, historik, händelser, etc

2.    Anläggningar, dvs aktuella fredsförband, förberedda övnings- och reservplatser, etc

3.    Personliga intryck, dvs berättelser från enskilda personer med erfarenhet från verksamheten

4.    Extern information, dvs information från tidskrifter, länkar till andra hemsidor av intresse, mm

 

Fakta

Fil

Bloodhound-affären 1958 – 1978. Projekthistoria skriven av Dag Malmström med underlag från FMV projektledare Alf Svernby

PDF  ca 1,4 MB

En kortfattad systembeskrivning av RB365 Bloodhound I - Erold Viklund

PDF ca 3,6 MB

Erfarenheter från utprovningen av RB68-systemet i Sverige, rapporterade av Rolf Nordström

PDF ca xx kB

Belysningsradar PE-44/R av N-O Karlberg (prel version)

PDF ca 0,5 MB

RB68 förbindelsekontor i England, skrivet av Fdir Jan Orvelind, chef för kontoret i början av 1960-talet

PDF ca 110 kB

Peter Wretmans uppsats vid militärhögskolan 1991  (RB68_7192/rb68-filer/ovrigt/rb68_eupw.html) Tidningsartikel i NT 1978 och DN 1973 + Noter till uppsatsen

PDF ca 1,2 MB

Organisationsschema för krigsorganisationen av Lvrbkomp 68/R

PDF ca xx MB

Utbildning i Storbritannien - Smst av kursdeltagare (Bilaga 1 – 3, 9 sidor, 1964-01-31)

PDF ca xx MB

Säkskydd RB68, skrivet av Bertil Andersson, tidigare säkerhetschef vid FMV

PDF ca 80 kB

Engelsk historik bakom BH Mk2 översatt av Dag Malmström och Erold Viklund

PDF ca 2 MB

Diorama av anl RB68, av Hans Fehrnström. Här visas läget juli-10. Hela arbetet framgår av: Diorama

PDF ca 2,4 MB

Hur man bygger en modell av RB365. Redovisat av Göran Sebarth

PDF ca 0,5 MB

Museiföremål, modeller, mm (Främst bilder)

JPG ca 10 MB

 

Anläggningar

Fil

Provanläggn RB365 LV3

PDF ca xx MB

Information och bilder från RB68-förbandet vid F 8

PDF ca 4,2 MB

Information och bilder från RB68-förbandet vid F 10

PDF ca 1,6 MB

Information och bilder från RB68-förbandet vid F 12

PDF ca 0,4 MB

Information och bilder från RB68-förbandet vid F 13

PDF ca 1,6 MB

Information och bilder från RB68-förbandet vid F 17

PDF ca 3,5 MB

Grupperingsplatser (Filen är tillfälligt borttagen för uppdatering)

PDF ca xx MB

RB68-vst Risinge

PDF ca xx MB

 

 

Personliga intryck

Fil

Bengts Nilssons skrift om robotsystem 365, Bloodhound MK I. En personlig erfarenhetsrapport av Bengt Nilsson

PDF ca 3,1 MB

Två historier från LV3 i Norrtälje, berättade av Nils Haglund, bitr försöksoff 1961

PDF ca 20 kb

Dag Malmströms skrift om RB68: Luftvärnsrobotsystem 68 – RB68 Bloodhound MK II. Utgiven 2008 av Dag N H Malmström

PDF ca 750 kB

System RB 68 som jag minns det - av Erold Viklund

PDF ca 20 kb

Underhåll för robotsystem 68 – av Sten Flodkvist

PDF ca 20 kb

Gravöl för RB68-systemet på Risingeverkstaden i Växjö 1979

PDF ca 20 kb

 

Extern information

Fil

Artikel i FMV tidskrift TIFF 3/2008. Författare Dag Malmström

PDF ca 6,2 MB

Artikel i FMV tidskrift TIFF 2/2009. Författare Dag Malmström

PDF ca 4,2 MB

Artikel i FMV tidskrift TIFF 3/2009. Författare Dag Malmström

PDF ca 4,7 MB

Artikel i FMV tidskrift TIFF 4/2009. Författare Dag Malmström

PDF ca 7,1 MB

Artikel i FMV tidskrift TIFF 2/2010. Författare Dag Malmström

PDF ca 5,4 MB

 

Filmer

Fil

Robotskott RB68 vid Aberporth i Wales

WMV ca 1,7 MB

Kontrollskjutning vid RFN, Vidsel 1968

WMV ca 2,5 MB

Transport

WMV ca 17,7 MB

 

Externa Länkar

Fil

Royal Air Force, Aberporth

URL01

Bloodhound Missile Home

URL02

Bristol Bloodhound - Wikipedia

URL03

Lenkwaffenstellung BL64-ZG, Schweiz

URL04

Lenkwaffenstellung auf dem Gubel, Schweiz

URL05

Lv3: Norrtälje Luftvärnsmuseum

URL06

Militärhistorische Stiftung des Kantons Zug, Schweiz

URL07

Militärhistorische Stiftung des Kantons Zug, Schweiz - Wikipedia

URL08

Royal Australian Air Force, Point Cook

URL09

F10: 1971 års provskjutning i Vidsel

URL10

RFN Museum

URL11

Flygvapenmuseum: Robotsystem 68 Bloodhound Mark II

URL12

The Bloodhound SAGW System

URL13

BL-64 Bloodhound 1/2 - YouTube

URL14

BL-64 Bloodhound 2/2 - YouTube

URL15

F8: Kungl Svea Flygflottilj Barkarby

URL 16

 

 

 

Robottyper:

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

RB 67 HAWK

 

 RB 365

RB 68 Bloodhound

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90