rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

Robothistorik

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-03-21 14:56

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

Robothistorik

 

I mitten av 1940-talet påbörjades i Sverige studier av olika typer av robotar.

 

Huvudsakligen skedde detta vid Kungl Flygförvaltningen (KFF), som sedermera tillsammans med de andra vapengrensförvaltningarna uppgick i nuvarande Försvarets Materielverk (FMV).

 

Den drivande kraften och i stor utsträckning idégivare till de flesta svenska robottyperna var tekniske direktören överingenjör Tore Edlén. Det var också Tore Edlén som myntade ordet ”Robot” för de svenska luftgående och styrda projektilerna.

 

Ordet ”Robot” kommer av det tjeckiska ordet ”Robota”, som betyder dagsverkare eller slavarbetare. Det betecknar alltså en slav, eller som i detta fall en projektil, som är programmerad och som utför det man ger order om. Ordet skapades av den tjeckiske dramatiken Karel Čapek i hans skådespel ”R. U. R.” (Rossums Universal Robots”) uppförd för första gången 1923.