Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

STRIL

Teletestrigg J35J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se filmen om Teletestriggen som testade avioniken i Flygplan J35J Draken. Filmen är producerad av Flygvapenmuseum.

 

Filmen är 35 minuter lång och visar:

 

·        Inledning med bakgrund till framtagning av en testrigg varefter Antero Timofejeff introducerar Teletestriggen, placerad i Arkivcentrums lokal i Arboga. c:a 12 minuter.

·        Göran Hawée berättar om flygradiosystemet FR-28/FR-21, dess olika Manöverenheter, Sändare, Mottagare och Antenner. Vidare presenterar han flyglägesinstrumenten FLI-35, Horisont- och Kursinstrument, Flyglägesgivare samt flygdatasystemet FS-2, Höjd- och Machfarttindikator, Luftdataenhet LD-8 och Pitotrör inklusive Serviceutrustningens höjd- och fartsimulator. c:a 14 minuter

·        Antero Timofejeff berättar om Styrdatasystemet FD-11 som tillsammans med datasystemet DC-2 och en Testsändare presenterar datainformation på AHK-, Kurs- och Styrindikatorn samt navigeringssystemet PN-59. c:a 9 minuter

 

Till filmen  Högupplöst (1920 x 1080px)

 

Till filmen  Lågupplöst (960 x 540px)

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-02-18 08:05

Webansvarig