Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Föredrag  Berättelser  Händelser

 

 

 

INNEHÅLL

 

Föredrag

 

Händelser i Museet

 

Tidningsklipp

 

Övrigt

 

Referat av föredrag

 

20 år som jaktflygare med J35 och JA37 Föredrag av Thorbjörn Engback om 20 år som jaktflygare i Svenska Flygvapnet. 2016-10-20

 

Flygolyckan vid Vikbo den 26 oktober 1960 Ulf Eneroth 2015-04-20

 

Motordivisionens Reparationsverkstad vid CVA/FFV/VAS Lars Lindberg 2015-03-26

 

Boris Bjuremalm om sitt flygarliv 2012-10-03

 

Teknisk underrättelsetjänst av Jerk Fehling 2011-11-29

 

Försvarsanläggningar på Gotland del 2 av Hans Andersson 2011-09-27

 

Försvarsanläggningar på Gotland del 1 av Hans Andersson 2011-04-27

 

Flygvapnets Bassystem (Krigsflygfält)

Anders Johnson berättade och visade bilder om flygvapnets utbyggnad av krigsflygfält under beredskapstiden på 1940-talet bl a Fält 16. 2011-03-20

 

Flygvapnets utveckling av optisk luftbevakning , radarluftbevakning och stridsledning. Igår, Idag och Imorgon Antero Timofejeff 2011-03-22

 

Första flygningen med JAS39 Gripen av Stig Holmström 2010-11-16

 

UAV i svenska försvaret Föredrag av Hans Gustavsson 2010-10-12

 

 

Händelser i museet

 

Kulturarvsdagen “I krigets spår” 2014-09-13

 

J35OE har landat i Arboga

 

Robotmuséet 10 år 2012-04-22

 

Invigning av Robotmuseet den 2002-04-22

 

 

Tidningsklipp

 

Robotmuseet till SFHM  BBL/AT

 

Museiresan del 2 (DN) 2016-06-10

 

Stig Jäderlund om robotar (BBL/AT) 2015-11-20

 

Draken är Hemma (BBL/AT)

 

Flygsimulatorn har fått ett lyft (BBL/AT) 2013-01-30)

 

 

Övrigt

 

Strilradar PS-41/T som gåva till USAF museum

Övlt Ingemar Olsson berättar om den intressanta resan med Herkules till Wright-Patterson Airforce Base i Ohio, och om överlämningen i december 1984 av PS-41 som gåva från svenska försvaret till museet.

 

Två historier om Bloodhoundförbandet i Norrtälje

Före detta bitr försöksofficer Nils Haglund berättar med glimten i ögat från LV3 året 1961.

 

Personlig erfarenhetsrapport

Bengt Nilsson skriver om Robotsystem 365  Bloodhound MK I. En dokumentation över utbildning i England samt installation vid LV3 och F2 1959–1961.(pdf) Bengt var Commissioning Officer för den svenska upphandlingen av RB365, och berättar här dels fakta om anskaffning och installation, dels personliga minnen förknippade med detta. Detta dokument är en försiktig redigering av det underlag Bengt hann ta fram innan sin tragiska bortgång hösten 2002.

 

Mina 40 år med robotar

Rolf Nordström berättar om sina "erfarenheter och upplevelser på gräsrotsnivå" från olika befattningar inom den svenska robotutvecklingen.

 

Kvalitetsutveckling under åren 1952-1992

Försvarets robotar. Kvalitetsutveckling under åren 1952-1992 främst inom elektronikområdet

Rolf Nordström berättar.

 

Anskaffningen av RB 71

Efter det att Flygvapnet, FV i början av 1970-talet tagit beslut on avveckling av R68-systemet så blev vi inom FMV-Robot som arbetat med systemet ”övertaliga” och fick placeras på andra uppgifter. Anledningen till den förtidiga avvecklingen berodde på att JA 37 Viggen slukade så stor del av FV budget att besparingar måste göras inom flera områden. Rolf Nordström berättar.

 

Minnen från robotskjutning i Fårösund 1961

Anders Århammar berättar

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-01-17 14:07

 

Webbansvarig