Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Motmedel

 

 

 

Fler motmedel:

 

Kapsel U22

 

Kapsel U95-1

 

Apparat 27

 

Apparat 73

 

Fällare BOX 3

 

Fällare BOY401

 

 

 

Apparat 73

Radarvarnare för JA 37

 

Apparat 73 på Robotmuseet

 

 

 

Apparat 73 bestod av följande enheter:

 

Enhet F73                      2 st          främre mottagare

Enhet B73                     1 st          bakre mottagare

Enhet CE73                   1 st          centralenhet

Manöverapparat 73   1 st

 

 De tre mottagarna bildade ett 4-portsystem med ett frekvensband. Antenn-riktningarna var oberoende av varandra och varningar presenterades med hjälp av bokstäver i ett kors längst ned på indikator MI. Bokstäverna L, M, H, och D angav typ av radar – låg, medium och hög PRF respektive doppler. Läget i korset angav i vilken kvadranthotet fanns. Föraren fick även audiovarning PRF-riktigt upp till 3,5 kHz, med ambulanston däröver. Till skillnad från Apparat 27 var mottagarna försedda med en synkron modulator för CW-detektering.

 

Placeringarna på vingarna och över motorn var miljömässigt krävande. Den heta luftströmmen från motorn efter landning lär ha varit särskilt besvärlig.

 

Data Apparat 73

 

Frekvenstäckning

Antennriktningar

Känslighet puls

Känslighet CW

7–18 GHz i ett band

4 st med 90° delning

-32 dBmi ca

-54 dBmi ca

 

Systemet började utvecklas i början/mitten på 1970-talet och producerades fram till början av 1980-talet. Ca 160 system levererades.

 

Läs mer om Apparat 73   (AEF)

 

Sidan uppdaterad: 2023-03-24 10:16

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

JA37 Viggen

 

 

 

 

Enhet B73

 

 

 

 

Manöverapparat 73

 

 

 

 

Enhet CE73