Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Motmedel

 

Fler motmedel:

 

Kapsel U22

 

Kapsel U95-1

 

Apparat 27

 

Apparat 73

 

Fällare BOX 3

 

Fällare BOY401

 

 

Kapsel U95-1

Störkapsel

 

U95 på Robotmuseet

 

 

Denna utrustning var baserad på övningsstörsändaren A100, som var en vidareutveckling av Petrus, men anpassades för taktisk användning mot fientligt jaktflyg.

U95 täckte aktuella jaktradarfrekvenser och använde fyra vinklade mottagarantenner med tillhörande mottagare med tillräcklig känslighet även för CW och HPD stationer (High PRF puls Dopplerradar).
Mottagarna hade dessutom stor dynamik som medgav vinkelutvärdering genom antenninterpolation. Utrustningen använde FML (Frequency Memory Loop) frekvensminne för att kunna hantera stationer med hoppfrekvens.
U95 utrustades även med ett hotbibliotek med frekvens, pulslängd och PRF som parametrar. Piloten kunde välja mellan 6 olika åtgärdsbibliotek som ständigt uppdaterades.


För övningsändamål hängdes kapseln under vänster vinge på SK37E under namnet Axel som står för att
störoperatören hade, genom den Generella Manöver Apparaten, full frihet att styra kapselns funktioner.

 

Källa: Artikel av Göran Hawée AEF

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-03-24 10:18

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U95 hängd på JA37