Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Motmedel

 

 

 

 

Motorsamlingen

 

Turbojetmotor-
historia

 

Komponent-
reparationer

 

Bränsle- och reglersystem

 

Motorsamman-
ställning

 

http://arlandaflygsamlingar.se/wp-content/uploads/2011/09/D.H.Ghost-50M21.jpg

Jetmotor RM2

 

Motorsamlingen

Museet visar ett antal motorer, motorkomponenter, bränsle- och reglersystem till de motorer som ingick i motorprogrammen vid Centrala Flygverkstaden i Arboga (CVA) under åren 1945 till 1997.

Utställningen omfattar flygvapnets, arméns och marinens motorer samt kommersiella och industriella motorer.

Här kan ses den första turbojetmotorn från 1940-talets de Havilland Goblin II, som framdrev J28 Vampire, till 1990-talets RM8 för flygplan 37 Viggen.

 

Turbojetmotorhistoria

En kort sammanfattning av turbojetmotorhistorien från 1937 till 1952.

 

Komponentreparationer

En stor del av motorernas översynskostnad utgörs av reservdelar. Genom att utveckla och genomföra avancerade reparationer av komponenter sänktes väsentligt kundens reservdelskostnad.

Vi visar här ett antal av de komponentreparationer som utfördes vid CVA samt inbesparade kostnader.

 

Bränsle- och reglersystem

Motorernas bränsle- och reglersystem hjälper piloten att via gasreglaget ställa in den dragkraft, som krävs vid olika flygfall på låg och hög höjd, i olika farter.

I museet visas några exempel av både enklare och mera avancerade bränsle- och reglersystem.

 

Motorsammanställning

Sammanställning av motorer som underhölls på Centrala Flygverkstaden i Arboga mellan åren 1942 till 1997.

 

Sidan uppdaterad: 2023-03-24 11:09

Webbansvarig

 

 

 

 

Fpl 37 Viggen

 

Stridsvagn 103

 

Robotbåt

 

Flygplan B18