Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

 

Gnistbearbetning

 

 

 

 

Plasmasprutning

 

 

Komponentreparationer

En stor del av en motors översynskostnad utgörs av reservdelarna.

 

Genom att utveckla och genomföra avancerade komponentreparationer kan kundens reservdelskostnader väsentligt sänkas.

 

Vi visar här exempel av de komponentreparationer som kan utföras samt inbesparade kostnader.

 

 

Ytbehandling

Supportsvarvning

Svetsautomat

 

 

 

TIG-svetsning

Maskinverkstaden

Automatsvetsning

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-03-06 09:15

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karusell-
svarvning