Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Marinens försöksrobotar

Start Marinen

 

Marinens försöksrobotar

 

RB 51

 

RB 310

 

RB 311

 

RB 313

 

RB315/316

 

 

 

 

Robot 315 på CVA

Större bild

 

 

 

RB 315/316

RB 315 på CVA

 

 

Försöksrobot 315 ”AGATON” var en vidareutveckling av RB 310. Konstruktionsarbetet påbörjades 1949.

 

Utprovningen pågick från 1953 till 1959.

 

Robotarna tillverkades till en början vid Saab, men sedan överfördes tillverkningen till CVA (Centrala Flygverkstaden i Arboga). Sammanlagt tillverkades 193 robotar under 50-talet. Robotarna sköts från startramper i Karlsborg. Jagarna Halland och Småland försågs med robotinstallationer. Från fartygen sköts 8 robotar med början 1955. Totalt genomfördes 86 skjutningar.

 

Tillverkningen lades ner 1957 innan någon regelrätt serietillverkning påbörjats

 

Data

Längd

7 400 mm

Diameter

600 mm

Spännvidd

2 120 mm

Vikt

880 kg

Drivmotor

Pulsmotor

Dragkraft

450 kp

Startraket

KR 15 D

Drivkraft

12 400 kp under 1,95 s

Räckvidd

20 km

Hastighet

210 m/s

 

Styrning

En tryckluftdriven styrautomat försedd med tre mätdon innehållande var sitt gyro avkännande vinkelrörelser i tre mot varandra vinkelräta axlar. Pneumatiska signaler till rodrens servomotorer utgick från mätdonen.

 

Roboten var förberedd för en radarhöjdhållare och en aktiv radarmålsökare. Eftersom ingen fungerande radarhöjdhållare eller radarmålsökare hade kommit fram till RB 315 vid tiden för provskjutningarna, utfördes styrningen med hjälp av ett inbyggt programverk.

 

Registrering

För registrering av flygförlopp, motorfunktioner mm, fanns ett antal givare inmonterade i roboten vars mätvärden via en fjärrmätsändare sändes till en markstation.

 

Försöksrobot 316

Försöksrobot 316 var till sin funktion lika som försöksrobot 315. Den var avsedd för kustrobotanvändning, och kunde avfyras från en startramp på marken.

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 18:58

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

RB 315 Provskjutning från jagare

Större bild

 

 

 

RB 315 på jagare Småland

Större bild

 

 

RB 315 på jagare Småland

Större bild