Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Flygvapnets försöksrobotar

Start Flygvapnet

 

Fler försöks-
robotar

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321

 

RB 322

 

 

 RB 301 - Flygande vinge

 

RB 301 på Robotmuseet

 

 

Ritningsarbetet började i juni 1946. Arbetsnamnet var ”Robotflygplan 1”.  Projektnumret blev ”301”. CFV fastslog i oktober 1946 målsättningen att RB 301 skulle med egen motor kunna starta från fpl 21R. Fpl 21.116 utrustades speciellt för att bära RB 301.

 

RB 301 användes huvudsakligen till att prova nya vingplansformer, nya motortyper och nya konfigurationer. Roboten tillverkades vid CVM i Malmslätt och provades i Karlsborg (RFK). Två stycken försöksversioner framtogs, en försedd med krutraketmotor (3010) och en med vätskeraketmotor (3011C). Bränslet förvarades i vingbalken och i en separat tank.

 

     Data

Längd

1 750 mm

Spännvidd

2 850 mm

Vikt

400 kg

Drivkraft vs-motor

70% vätesuperoxid + 30% fotogen

Startraketmotor (KR8)

   Dragkraft

7 400 kp under 1,25 s

   Flyghastighet

800 km/h

 

Sidan uppdaterad: 2023-04-19 18:24

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

RB 301 på startrampen 1946

Större bild