Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Flygvapnets försöksrobotar

Start Flygvapnet

 

Fler försöks-
robotar

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321

 

RB 322

 

 

Provrobot 304A

 

 

RB 304A fälldes från flygplan 29 (Flygande tunnan) och avsåg utprovning av höjdhållningen. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn. En radarhöjdhållare tog ner roboten till ca 10 meter över vattenytan. Styrningen utfördes med hjälp av en styrautomat (Saab A52)

 

Styrautomaten innehöll tre mätdon för tipp, gir och roll, vilka avkände vinkelrörelser kring tre mot varandra vinkelräta axlar och därmed stabiliserade roboten i dess attityder. På mätdonen fanns belysta speglar som reflekterade en ljusstråle mot en fotografisk film. På så vis registrerades robotens attityder under friflygning, som då kunde utvärderas i efterhand. I nosen på roboten fanns en automatkamera som registrerade målet under flygning.

 

För höjdstyrning erhöll styrautomaten information från radarhöjdhållaren. Sidstyrningen utfördes med hjälp av ett programverk.

 

Från styrautomaten utgick pneumatiska signaler till rodrens servomotorer. Efter målpassage gavs roboten en signal i höjdstyrsystemet så att den gick nästan rakt upp så långt den orkade av egen levande kraft. Därefter utlöstes en fallskärm och roboten dalade ned i vattnet och bärgades med båt. Robotarna kunde då återanvändas för prov flera gånger. Av 69 st tillverkade RB 304A utfördes 83 fällningar från fpl 29. Utprovningen skedde över Vättern utanför Karlsborg med start 1954. Robotarna tillverkades vid CVA i Arboga.

 

Styrapprater

Pneumatisk styrautomat Saab

Pneumatiska roderservon Saab

Radarhöjdhållare Philips

Programverk för sidstyrning

 

    Data

Längd

4 453 mm

Diameter

500 mm

Spännvidd

1944 mm

Vikt

625 kg

Raketmotor

KR 16C

Dragkraft

235 kp under 43s

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 19:02

Webbansvarig