Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Flygvapnets försöksrobotar

Start Flygvapnet

 

Fler försöks-
robotar

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321

 

RB 322

 

 

Provrobot 304B

RB 304B i Robotmuseet

 

 

 

RB 304B fälldes från flygplan 32 (Lansen), och avsåg utprovning av målsökningen. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn, höjdhållaren tog ner roboten till ca 10 meter över vattenytan, därefter startade målsökaren. Målsökaren var en enplans aktiv radarmålsökare som arbetade i CW-mod. De första målsökarna hade en snedställd roterande parabol för lobskiftning i horisontalplanet.

 

Av 132 st tillverkade RB 304B utfördes 169 fällningar från fpl 32. Många prov utfördes också med roboten hängande kvar på flygplanet. Då fick flygföraren styra ner flygplanet i en bana liknande den som en friflygande robot skulle ha. Parallellt med målsökarutprovningen kunde så småningom utprovningen av zonröret startas.

 

Provrobotarna var försedda med en mycket avancerad mätutrustning för registrering av flygförlopp samt mekaniska och termiska miljöer m m. Mätsignalerna sändes från roboten till mottagarenheter på försöksplatsens ledningscentral (LC). Utprovningen skedde över Vättern utanför Karlsborg under åren

1954 – 1962.

 

När utprovningen var i det närmaste färdig påbörjades serietillverkningen av stridsrobot 304C (senare benämnd RB 04C). Tillverkningen av såväl provrobotar som stridsrobotar ägde rum vid CVA i Arboga.

 

Styrapparater

Pneumatisk styrautomat Saab A82

Pneumatiska roderservon Saab

Radarhöjdhållare Philips

Aktiv radarmålsökare AGA

 

    Data

Längd

4 453 mm

Diameter

500 mm

Spännvidd

1944 mm

Vikt

625 kg

Raketmotor

KR 16C

Dragkraft

235 kp under 43s

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 19:03

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

RB 304B provfällning från Fpl A32 Lansen