Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Flygvapnets försöksrobotar

Start Flygvapnet

 

Fler försöks-
robotar

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321

 

RB 322

 

 

Provrobot 321

 

 

RB 321 var beteckningen på ett jaktrobotprojekt avsett för Fpl 35 Draken. Två versioner av roboten (B/C) togs fram för utprovning som pågick under åren 1949 till 1956. År 1948 påbörjades konstruktionsarbetet. Provskjutningar skedde med en raketsläde vid Robot Försöksplats Karlsborg (RFK) och genom fällning från Fpl J29B Tunnan genomfördes 44 försök.

 

RB 321 hade nosroder och vingar med ändskivor och skevroder i vingarns bakkant. Styrningen skedde med en tryckluftdriven styrautomat med tre luftdrivna gyron som gav felsignaler till fyra pneumatiska roderservon (sida höjd och roll 2 st). Dessa styrapparater utvecklades och tillverkades vid Saab i Jönköping. Styrsignaler kom från en aktiv radarmålsökare. Denna utvecklades av FOA och tillverkades av Svenska Radioaktiebolaget (SRA). Appraten var helt bestyckad med elektronrör.

 

Data: Våglängd 10 cm, Pulsradar med 50 kW toppeffekt, 50 W medeleffekt. Pejling med snedställd roterande parabolantenn. Antennspegelns diameter 25 cm Räckvidd mot flygplan 3-6 km.

 

Förutom själva målsökarelektroniken ingick även en analog styrkalkylator för modifierad hundkurvestyrning.

 

Försöksrobotarna styrdes med ett programverk. I versionen 321B användes elektriska roderservon.

En filmkamera och telemätanläggning registrerade separations- och flygförloppet.

 

Projektet för RB 321 lades ned 1962 till förmån för Sidewinder- och Falkonrobotar.

 

Robot 321 kom senare att modifieras till luftvärnsrobot med två rammotorer och en startraket (RB 322).

 

    Data

Längd

3 790 mm

Diameter

500 mm

Spännvidd

255 mm

Vikt

250 kg

Nominell fart

M 2,5

Drivmotor

KR 19C

Dragkraft

2 920 kp under 3,1 sek

 

Sidan uppdaterad: 2023-04-21 19:19

Webbansvarig

 

 

 

RB321 på Robotmuseet