Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Flygvapnets försöksrobotar

Start Flygvapnet

 

Fler försöks-
robotar

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321

 

RB 322

 

 

Luftvärnsrobot 322

Roboten i taket på Robotmuseet.

Större bild

 

 

RB 322 ingick som försöksrobot i utveckling av en luftvärnsrobot med överljudsfart. Roboten överensstämmer i stora drag med jaktrobot 321. RB 321 var tänkt som beväpning på fpl 35 Draken. Men för detta flygplan anskaffades i stället amerikanska Falkonrobotar RB 27 och RB 28.

 

I princip kompletterades RB 321 med rammotorer och en startraket för att åstadkomma den överljudsfart som krävdes för att få rätta verkningsgraden på rammotorerna (cirka M 1,7).

 

Projektet fullföljdes ej som luftvärnsrobot, men utnyttjades av Svenska Flygmotors för utveckling av rammotorer.

 

Styrning

Roboten gavs en förutbestämd bana med en styrautomat med tre mätdon innehållande var sitt gyro samt ett programverk.

 

Registrering

Motorvärden och vibrationer upptogs på en 16-kanal bandspelare. Styrfunktioner, accelerationer och temperaturvärden överfördes via en fjärrmätanläggning.

 

Konstruktionen påbörjades 1951 och utprovningen avslutades 1961.

 

Chefskonstruktör Öing Tore Edlén.

 

    Data

Längd

4 052 mm

Diameter

320 mm

Spännvidd

1 360 mm

Robotvikt

377 kg

Robotvikt med startraket

1260 kg

Startraket

KR23C

Drivkraft

17 400 under 5 s

Rammotor

RR2

Drivkraft

1 000 kp/motor

Räckvidd

80 km

Hastighet

M2,2–2,75 (uppmätt M 3,1)

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 19:36

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

https://aef.se/Bildkollage/Familjedag_1960_och_1965/Storbilder/bild_1006webb-stora.jpg Robot 322 vid CVA 11/9 1960