Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Flygvapnets försöksrobotar

Start Flygvapnet

 

Fler försöks-
robotar

 

RB 301

 

RB 302

 

RB 303

 

RB 304A

 

RB 304B

 

RB 321

 

RB 322

 

 

RB 303 - Lufttorped

RB 303 var avsedd att fällas från Fpl 32 Lansen mot fartygsmål. Fällningen skulle ske på hög höjd, därefter nedtagning till 10 meter ovanför vattenytan. Vid 100 meter från mål, dykning till 3 meter under vattenytan, varefter roboten skulle fortsätta som vattentorped mot målet. Vingarna skulle brytas bort vid nedslag i vattenytan.

 

    Data

Längd

4 500 mm

Diameter

480 mm

Spännvidd

2450 mm

Vikt

1 000 kg

Drivmotor

KR-motor Dragkraft 230 kp

Dragkraft

7 300 kp 2,2 s

Hastighet

250 m/s

Flygsträcka

7 000 m i luft och 100 m i undervattensbana

 

För kontroll av nedslag och undervattensbana genomfördes en omfattande utprovning i vattentank med attrapper i skala 1:17. Med en kanon sköts attrapperna ned i tanken. C:a 300 försök genomfördes. Några större attrapper sköts även från en startbana vid RFK i Karlsborg.

 

Styrning

Något styrsystem utvecklades ej för 303-attrapperna. Problem med målsökare och Zonrör förutsågs.

 

RB 303 tillverkades aldrig i full skala. Konstruktionsarbetet nedlades 1950.

 

RB 303 ritning 1953

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:39

Webbansvarig