Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

 

 

 

 

RB 330

 

RB 340/341

 

RB 72

 

RB 8

 

RB 11 Delfin

 

RB 04 Turbo

 

 

 

Saabs försöksrobotar

 

I slutet av 1950-talet studerade Saab framtagning av egna robotprojekt samt projekt beställda av KFF.

 

En del projekt blev nedlagda efterhand men andra ledde i slutändan fram till mycket lyckade slutprodukter.

 

RB 330

 

RB 330 var Saabs eget projekt som studerades i slutet av 1950-talet. Roboten var i första hand avsedd att utföra attackuppdrag mot hamnar och anläggningar på stort avstånd.

Roboten startades med krutraketmotorer, som fälldes efter brinntidens slut. Starten skedde från en startramp som också var transportvagn för roboten. Roboten drevs sedan med två rammotorer till en marschfart på M 3,6. I slutfasen dyker roboten från marschhöjd och stridsladdningen detoneras på lämplig höjd.

 

Projektet lades ner 1959.

 

 

Jaktrobot 340/341

 

KFF beställde 1957 av Saab ett förslag till projektspecifikation för vapensystemet RB 340.

Målsättningen var att utveckla ett jaktrobotsystem som skulle kunna bekämpa mål i alla siktföhållanden. Roboten skulle beväpna fpl 35D och fpl 37.

RB 340 försågs med semiaktiv radarmålsökare där målet belystes med flygplanets radar. För att kunna bekämpa mål på låg höjd studerades ett alternativ med IR-målsökare. Detta alternativ fick beteckningen RB 341. Robotarna drevs med en krutraketmotor.

Vid målpassage utlöste zonröret stridsdelen. Flera prov utfördes med olika prototyper av robotarna.

Projektet RB 340/341 lades ner 1961.

 

Jaktrobot 72

 

RB 72 utvecklades av Saab i mitten av 1970-talet.

I augusti 1974 beställde FMV arbete med förstudie på en jaktrobot av IR-typ. Beställning på typarbete fick Saab i juni 1975.

RB 72 var avsedd att bäras av fpl JA37 Viggen för att användas mot luftmål på såväl låg som hög höjd. Målsökaren var av passiv IR-typ. Störfasthet mot IR-facklor hade åstadkommits med en speciell teknik. Zonröret var ett tvåkanaligt radarzonrör av FMCW-typ. Roboten framdrevs med en krutraketmotor. Projektet lades ner i slutet av 1977.

RB 72 var en för sin tid mycket modern robot med hög prestanda.FMV valde ändå att köpa den amerikanska roboten Sidewinder 9L till fpl JA37 Viggen. Beteckningen blev i Sverige RB 74.

När RB 74 kom till Sverige så visade det sig att den inte alls hade prestanda i samma klass som RB 72 skulle haft.

 

Data

Längd

2 600 mm

Diameter

175 mm

Spännvidd

620 mm

Vikt

110 kg

Motor

Krutraket

 

 

Robot 8

 

Marinen köpte ett antal patrullbåtar från Norge. Beväpningen skulle bli den norska sjömålsroboten Pingvin. Saab som hade stor erfarenhet av sjömålsrobotar framförde då ett alternativ till Pingvin.

I september 1971 presenterade Saab RB 8, som var en krutmotordriven robot med radarmålsökare. Räckvidden var ca 25 km. Flera ingående enheter togs från RB 04E.

Marinen önskade längre räckvidd och bättre prestanda och ett system som också skulle passa till kommande ytattack och kustrobotförband. Saab tog till sig marinens önskemål för att användas i kommande sjömålsrobotsprojekt.

 

Patrullbåtarna från Norge blev bestyckade med Pingvin.

 

 

RB 11 Delfin

 

På grundval av marinens framförda önskemål presenterade Saab ett nytt projekt med ökad räckvidd och förbättrade prestanda. Projektet offererades i november 1971 med beteckningen RB 11. Roboten döptes senare till RB 11 Delfin.

 

En principkonstruktion presenterades med radarmålsökare. Roboten testades med en turbojetmotor. Roboten provsköts från en markplacerad plattform vid RFK i Karlsborg. Ett skott sköts också från en terränglastbil med gott resultat.

 

På begäran av FMV studerades också ett alternativ med IR-målsökare som skulle anpassas för både marinen och flygvapnet. Senare ändrades projektet till en gemensam sjömålsrobot för marinen och flygvapnet. Projektet fick beteckningen SKA (Sjö- Kust- och Attackrobot).

Saab bedömde att osäkerheterna för SKA-projektet var större än för RB 11-projektet. Osäkerheterna gör att marinen börjar se sig om efter ett utländskt alternativ.

Saab kom i detta läge med en helt ny lösning som uppfyller försvarets prestanda och tidsmässiga krav. Projektet fick beteckningen RB 04 Turbo.

 

 

RB 04 Turbo

 

 

RB 04 Turbo var en vidareutveckling av RB 04E med turbojetmotor och förbättrade prestanda. Projektet presenterades för marinen i mitten av 1978.

Marinen hade i det läget fått klartecken både från försvarsdepartementet och från ÖB för anskaffning av den amerikanska sjömålsroboten Harpoon. Därför gällde det för Saab att på ett trovärdigt sätt föra fram förslaget om RB 04 Turbo till försvarsledningen. Det blev många förhandlingstillfällen med olika berörda instanser.

Marinledningen förordade i det längsta köp av Harpoon. Alla önskemål om förbättringar i projektet uppfylldes efter hand av Saab Nya offerter togs fram. För att visa att projektet avsåg en helt ny robot ändrades beteckningen RB 04 Turbo till RBS 15.

 

Den 25 april 1979 fick FMV i uppdrag av regeringen att förhandla med SBMC (Saab Bofors Missile Corporation) om utveckling och anskaffning av RBS 15. Första etappen skulle avse leveranser till marinen. I juni 1984 efter rekordkort utvecklingstid levererades de första robotarna till marinen.

Att Saab kunde ta fram RBS 15 så snabbt i konkurrens med Harpoon får tillskrivas projektledaren Hans Ahlinder och hans medarbetare.

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-04-21 19:22

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktrobot 340 på Robotmuseet