Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Attackrobotar

Start Robot

 

Fler attack-
robotar

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75

 

RB 15F

 

 

Mer att läsa om RB 15:

 

Wikipedia

 

RB 15F

 

RB 15F på Robotmuseet

 

 

Robot 15F är en attackrobot för bekämpning av sjömål på stort avstånd. Roboten kunde bäras av Fpl AJS37 Viggen och nu av Fpl JAS39 Gripen. RB 15F blev operativ på Fpl AJ37 Viggen 1989 och är nu huvudbeväpning på Fpl JAS39 Gripen.

 

Funktion

Roboten styrs i höjdled med hjälp av en radarhöjdhållare. I sidled styrs roboten med hjälp av en pulsradar med hoppfrekvensteknik. Framdrivning sker med en turbojetmotor.

 

Innan uppdraget genomförs sker detaljplanering genom att positioner för flygplanets startbas, robotens fällpunkt, kursändringar, målområde mm, via en planeringsdator matas in i en datastav. Denna medförs av flygföraren till flygplanet. I samband med fällning förs prepareringsdata över till roboten, varefter roboten separerar och turbojetmotorn startar.

 

Under flygningen fram till målområdet följer roboten de prepareringsdata den erhållit och kan gå mot målområdet via ett antal förutbestämda brytpunkter vilket ger möjligheter till avancerade taktiska anfall.

 

När roboten kommer till en viss förutbestämd punkt i banan intar den spaningshöjd och målsökaren börjar spana efter mål. Efter målupptäckt sker målval.

 

När roboten låst på ett mål övergår den till målföljning och förblir i denna mod tills träff erhållits i målet. Under målföljningsfasen håller roboten en låg höjd ovanför vattenytan. Stridsdelen utlöses vid målpassage med hjälp av ett zonrör eller vid direktträff med hjälp av anslagskontakter.

 

Ingående enheter

 

Data

Styrautomat Saab

 

Längd

4,4 m

Målsökare Philips

 

Diameter

500 mm

Höjdhållare Philips

 

Spännvidd

1,4 m

Pneumatiska roderservon Saab

 

Vikt

565 kg

Turbojetmotor TRI 60

 

Räckvidd

>70 km

Zonrör med verkansdel FOA/FMV

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-14 20:05

Webbansvarig