Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Attackrobotar

Start Robot

 

Fler attack-
robotar

 

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75

 

RB 15F

 


RB 04E

Robot 04E på Museet

 

 

Flygförvaltningen ger Saab uppdrag att modifiera RB 04D till RB 04E. I den tekniska specifikationen anges att roboten skall användas på flygplan A37 Viggen, och att roboten också skulle ges ökad funktionssäkerhet och störfasthet. Kraven medförde att flera av apparaterna ersattes med moderna versioner men med samma funktioner som i RB 04D.

 

Funktion

Roboten drevs med en krutraketmotor. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn. Radarhöjdhållaren tog ner roboten till c:a 10 meter över vattenytan, därefter startade målsökaren. Målsökaren var en aktiv monopulsradar som arbetade med hoppfrekvensteknik. Radarhöjdhållaren bestod av en sändardel och en mottagardel placerade i skilda delar av roboten.

 

Styrautomaten stabiliserade robotens attitydhållning i tipp-, gir- och rolled, och fick styrsignaler från höjdhållaren och målsökaren. Från styrautomaten utgick pneumatiska signaler till rodrens servomotorer. Rodren för sida och höjd var placerade i nosen på roboten och skevrodren satt i vingbakkanten.

 

RB 04E blev operativ 1975.

 

Styrapparater

 

Data

Pneumatisk styrautomat Saab

 

Längd

4 453 mm

Pneumatiska roderservon Saab

 

Diameter

500 mm

Radarhöjdhållare Philips

 

Spännvidd

1 944 mm

Aktiv radarmålsökare Philips

 

Vikt

625 kg

 

 

Raketmotor

KR 16D2

 

 

Dragkraft

195 kp under 65,6 s

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-14 20:11

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

RB 04 på flygplan