Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Attackrobotar

Start Robot

 

Fler attack-
robotar

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75

 

RB 15F

 

 

RB 05A

RB05A finns på Museet

 

 

RB 05A var en attackrobot avsedd för beväpning på flygplan AJ37 Viggen, för bekämpning av markmål, men var även användbar mot vissa sjömål.

 

När flygföraren observerat målet optiskt avfyrade han roboten omedelbart. Efter separation fick roboten automatiskt ett uppkommando så att den kom in i förarens synfält. Med hjälp av robotens spårljus kunde föraren, med en speciell styrspak, styra roboten till träff i målet, och därefter göra undanmanöver. Överföring av styrsignalerna till roboten skedde med en störfast radiokommandolänk.

 

RB 05A blev operativ 1972.

 

Enheter i roboten

Enheter i flygplanet

Nosdel med zonrör

Lavett

Verkansdel

Sändarenhet

Vätskeraketmotor

Antenn

Roderblock

Kodenhet

Kommandomottagare

Styrspak

Kodenhet

 

Batterier

 

Styrautomat

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-14 20:14

Webbansvarig

 

 

 

 

 

RB 05 på fpl 35

 

 

 

RB 05