Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Kustrobotar

Start Robot

 

Fler kust-
robotar

 

RB 08A

 

RB 52

 

RB 17

 

RB15KA

 

RB 15KA

 

RBS 15MKII

 

Robotsystem 15KA med robot 15M3 ingår i Tungt Kustrobotbatteri 90. Förbandet skall kunna verka mot invasionsföretag över vatten inom samtliga militärområden. Förbandet är helt självförsörjande för transporter och kan hålla hög marschhastighet, vilket gör att det inom ett dygn förflyttar sig från ett militärområde till ett annat.

 

Systembeskrivning

I TKRBBATT ingår sex robotbilar med vardera fyra robottuber och två robotledningsfunktioner med måldataenhet och robotcentralinstrument för robotpreparering, vilka är saminstallerade med sambands- och stridsledningsfunktionerna ur ledningssystemet i de två batteriledningscentralerna (BLC/SBC).

 

Tub

Robotarna förvaras i robottuber som är placerade på fundament stående på en robotbil. Tuberna är utrustade med avfuktningsanordningar för att ge robotarna en gynnsam miljö ombord på bilarna. Tuberna fungerar dessutom som avfyringsramp för robotarna. Varje robotbatteri kan förses med sammanlagt 12 tuber.

 

Robot

Robotarna är till sin uppbyggnad och funktion lika med robotarna till RBS 15M.

 

Funktionsbeskrivning

Avfyring

Efter uppstartning av robotens gyro och elsystem i beredskapsmod initieras en automatisk självtest. I samband med avfyring överförs prepareringsdata från RCI till roboten. Tubens luckor öppnas, robotens aktiverbara batteri och tryckluftsystem initieras och kruttändarna till startraketmotorerna spänningsätts. Efter att roboten separerat från tuben verkställs vingutfällning samt start av turbojetmotorn. Styrautomaten övertar styrningen av roboten.

 

Anflygning

Roboten girar in mot förutbestämd kurs mot målområdet samt påbörjar anflygning på vald flyghöjd. Flyghöjden väljs beroende på underliggande mark-och skärgårdsterräng och avstånd till mål, vilket innebär att roboten kan avfyras i skyddat läge från land. På visst avstånd till mål aktiveras målsökaren. Målupptäckt och mållåsning sker när förprogrammerade villkor är uppfyllda. Roboten flyger an mot målet på lägsta flyghöjd. Denna flyghöjd behålls fram till initiering av verkansdelen i målet.

 

Utveckling

Marinens RB 15-system har senare uppgraderats till RBS 15MKII.

 

Data robot

Längd

4 334 mm

Diameter

500 mm

Spännvidd

1,4 m

Vikt

577 kg (Exkl. SRM)

Vikt SRM

178 kg

Total vikt

755 kg

Hastighet

>0,8 Mach

Räckvidd

>100 km

 

Data tub

Längd

4 400 mm

Bredd

1 000x1 000 mm

 

Data robotbil

Scania

P113 HK 8 x 6

Effekt

310 HK

Total längd

10,87 m

Total höjd

3,79 m

Total vikt m 4 tuber

26 600 kg

Total vikt utan tuber

20 500 kg

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:44

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

RB 15KA på Terrängbil