Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Kustrobotar

Start Robot

 

Fler kust-
robotar

 

RB 08A

 

RB 52

 

RBS 17

 

RB 15KA

 

RBS 17 Hellfire

RBS 17 finns att se på Robotmuseet

 

 

 

RBS 17 är ett lätt kustrobotsystem ämnat att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den amerikanska pansarvärnsroboten AGM-114 Hellfire som vidareutvecklats av Bofors. RB 17 bärs av två man vid omgruppering i skärgårds- och kustterräng. RBS 17 blev operativt vid Kustartilleriet 1990.

 

Systembeskrivning

En grupperad eldenhet består av två robotpjäser, manöverlåda med kraftförsörjning och ett antal robotar med emballage samt en laserbelysare och ett IR-sikte med kraftförsörjning. Laserbelysaren behöver inte samgrupperas med robotpjäserna utan kan med stor taktisk frihet grupperas väl skild från dessa t ex på annan ö. Tråd- och radiosamband används normalt för kommunikation mellan enheterna i förbandet. RB 17 är försedd med semiaktiv lasermålsökare och roboten kräver för instyrning till träff en med laserbelysaren utpekad punkt på målet. Vid mörker och nedsatt sikt parallellkopplas ett IR-sikte till laserbelysaren. Framdrivning av roboten sker med en krutraketmotor.

 

Data Laserbelysare

Lasertyp

Q-swichad

Vikt

11 kg

Längd

445 mm

Bredd

205 mm

Strömförsörjning

24 VDC

Max mätavstånd

19 995 m

Min mätavstånd

250 m

 

Data Robot

Längd

1 625 mm

Diameter

177,8 mm

Spännvidd

362,2 mm

Vikt

48,25 kg

Max hastighet

450 m/s (1,3 mach)

Verkansprincip

Tryck och splitter

Utlösning

Anslagskontakt

Styrprincip

Semiaktiv lasermålsökare

Räckvidd

8 km

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 17:46

Webbansvarig