Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Luftvärnsrobotar

Start Robot

 

Fler Luftvärns-
robotar

 

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

RB 365/65 RB 68
(Bloodhound)

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90

 

 

RB 07 Seacat

 

 

Robot 07 finns på Museet

 

 

RB 07 var en fartygsburen luftvärnsrobot med kort räckvidd avsedd för eget skydd mot anfallande flygplan. Luftvärnsrobotsystemet installerades på jagare av Östergötlandsklassen varvid lv-akan borttogs och ersattes med lavetter för RB 07. Fartygen bar 12 robotar i durk och 4 stycken på startstället. Robotarna var radiostyrda och flög i underljudsfart.

 

Luftvärnsrobotsystem 07 Seacat tillverkades i England och började införas på svenska jagare 1963.

 

Funktion

Om ett anfallande flygplan passerar in i robotens startzon, träder robotsystemet i funktion. Varje startställ är laddat med fyra robotar. Roboten skjuts och styrs av två man. Den ene riktar efter målangivning siktet mot målet, varvid också startstället inriktas, fjärrstyrt från siktet. Vid lämplig tidpunkt avfyrar han roboten. Den andre skytten styr med radiokommando roboten in på siktlinjen mot målet med hjälp av ett tummanövrerat styrdon och en kikare. Styrningen sker med hjälp av robotens spårljus.

 

Med en svenskutvecklad metod hålls kikaren på målet antingen genom enkel optisk riktning eller med radar. Med denna metod radarstyrs siktet och fjärriktas startstället av eldledningen för lätt artilleri, vilket medger nära samtidig eller växelvis eldgivning med såväl robot- som kanonartilleri. Stridsdelen utlöses av IR-zonrör eller vid anslag.

 

Senare har en förbättrad version ”Seacat, Mk 1 Mod 1” utvecklats, genom införande av en ren tryckstridsdel med större vikt och effekt. Elektronikdelen kunde minskas så att robotens totalvikt inte påverkades.

 

Data

Längd

148 cm

Diameter

19 cm

Spännvidd

65 cm

Total vikt

93,5 kg

Startvikt

6 kg

Krutraketboster

1,5 s

Banmotor

16 s

Styrning

Radiolänk L-band

Manöverorgan

Elektro-hydraulik

Räckvidd

6 000 m

Tändrör

IR och anslagskontakt

Stridsdel

18,1 kg Continuous Rod

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 17:54

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

RB 07 på startställ