Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Luftvärnsrobotar

Start Robot

 

Fler Luftvärns-
robotar

 

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

RB 365/65 RB 68
(Bloodhound)

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90

 

 

 

RBS 23 BAMSE

 

  

 

Robotsystem 23 BAMSE är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd. Dess uppgift är att skydda flyg- och marinbaser, befolkningscentra, totalförsvarets viktiga anläggningar, samt vara understöd åt markstridskrafter.

 

RBS 23 avses organiseras som fristående luftvärnsbataljoner.

 

Luftvärnsrobotsystemet är framtaget av Bofors och benämnes RBS 23 BAMSE.

 

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani med RBS23 BAMSE består av tre stycken Eldenheter (EldE) och en Underrättelseenhet (UndE). UndE är en 3D C-bands centralspaningsradar som sammanställer luftläget baserat på bl.a egenspaning, LuLIS (Luftlägesinformationssystem), STRIL och radarsamverkan med andra radarstationer. Målinformationen analyseras vid eldenheten och det farligaste målet väljs för bekämpning.

 

Eldenheten består av en dragen vagn med plats för två operatörer. På vagnens tak finns en lavett med plats för fyra robotar och en 8 m hög mast på vilken sensorerna är placerade.

 

Huvudsensor är en Ka-bands eldledningsradar. Denna mäter in det anvisade målet med stor noggrannhet och när en robot har avfyrats mäts även denna in med radarn. Radarn används även för överföring av styrkommandon till roboten som styrs till radarns siktlinje, s.k. kollimationsstyrning.

 

Verkansdelen initieras antingen genom direktträff eller av robotens zonrör.

 

När RBS 23 blir operativt utgör det ett bra komplement till övriga luftvärnsrobotsystem.

 

     Tekniska data

Underrättelseenhet

Spaningsradar PS-2301

Typ av radar

3D pulsdopplerradar

Frekvensband

C-band, 5,4 - 5,9 GHz

Mätområde

30 eller 60 km

Effektförstärkare

Vandringsvågrör (TWT)

Målföljning

Automatisk

Hotutvärdering

Automatisk

Bemanning

2 man

Fordon

Lastterrängbil

Vikt inkl fordon

ca 18 ton

 

Eldenhet

Eldledningsradar PE-2302

Typ av radar

Pulsdopplerradar

Frekvensband

Ka-band 35 GHz

Mätområde

20 km

Effektförstärkare

Vandringsvågsrör

Bemanning

2 man

Vikt robotvagn

13 ton

 

Robot

Vikt

ca 85 kg

Längd inkl startmotor

2,3 m

Hastighet

> Mac 2

Motor

Separerande startmotor och integrerad drivmotor

Verkansprincip

Splitterstridsdel med RSV

Initiering av verkansdel

Zonrör eller anslag

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:45

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

Bilder 3cm