Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Luftvärnsrobotar

Start Robot

 

Fler Luftvärns-
robotar

 

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

RB 365/65 RB 68
(Bloodhound)

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90

 

 

Robotsystem RBS 70

RBS 70 finns att se på Robotmuseet

 

 

Användningsområde

Robotsystem 70 är ett bärbart luftvärnsrobotsystem främst avsett för understörd av arméstridskrafter. Det är ett dagersystem med uppgift att bekämpa luftmål med hjälp av invisning från spaningsradar. Systemet kan bekämpa attackflyg, långsamtgående flygplan och helikoptrar på avstånd upp till 5 km.

 

Historik

Under mitten av 60-talet skedde studier för införande av ett nytt luftvärnsrobotsystem. Utveckling av robot 70 beställdes 1969 vid Bofors. Senare studier visade behov av en spaningsradar och IK-utrustning. Utveckling av dessa beställdes vid LM Ericsson respektive SATT 1972. Utvecklingsarbetet av RBS 70 utmynnade i seriebeställning 1975. Systemet blev operativt 1977.

 

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani rb 70 består av 2 underrättelseenheter PS-70 och 9 eldenheter RBS 70.

En eldenhet består av sikte, stativ, robot, igenkänningsutrustning (IK) och måldatamottagare (MDM) som vid gruppering mycket snabbt kan sammankopplas till en operativ enhet.

 

När spaningsradarn upptäckt ett mål invisas detta till lämplig eldenhet genom att ett måldatameddelande sänds till enheten. Meddelandet presenteras för stridsledaren och robotskytten via MDM på sådant sätt att bekämpningsbarheten kan bedömas och målspaningen underlättas. Målinformationen presenteras för skytten, som med hjälp av invisningstoner, kan rikta siktet mot målet.

 

När robotskytten fångat ett mål och detta är bekämpningsbart, avfyrar han en robot. Skyttens uppgift är därefter att hålla siktets hårkors på målet fram till träff. I eldenheten genereras en laserstråle som sveper horisontellt och vertikalt kring sikteslinjen. Roboten är baktill försedd med en lasermottagare som känner av lasersvepen. Roboten använder mottagen lasersignal för beräkning av sitt läge i förhållande till skiktlinjen.

 

Styrelektroniken i styrdelen omvandlar lasersignalen till elektriska styrsignaler för rodren.

 

Roboten följer då siktlinjen fram till träff i målet.

Initiering av verkansdelen sker med zonrör eller anslag.

 

Tekniska data

Underrättelseenhet

Spaningsradar PS-70/PS-701

Typ av radar

Pulsdopplerradar

Frekvensband

C-band, 5,4-5,9 GHz

Mätområde

20 eller 40 km

Effektförstärkare

Vandringsvågrör (TWT)

Målföljningskapasitet

3 st manuell följning

Invisningsadresser

9 st

Bemanning

5 man (minst 2 man)

Fordon

Tgb 40/45

Grupperingstid

5 min

Masthöjd

12 m

Vikt inkl fordon

16 160 kg

 

Robot

Vikt

17 kg

Längd

132 cm

Max hastighet

550 m/s

Flygtid 2 000 m

6 s

Flygtid 5 000 m

15 s

Verkansprincip

Splitterstridsdel

Initiering av verkansdel

Zonrör eller anslag

Robottyper

rb 70 Mk 0

rb 70 Mk 1

 

Eldenhet

Sikte, stativ, IK, MDM & Rb

Räckvidd

5 km

Höjdtäckning

3 km

Väderberoende

Optisk sikt

Styrprincip

Laserledstrålestyrning

Laservåglängd

λ-0,9 µm

Målföljning

Manuell optisk

Siktesförstoring

7 ggr

Vikt: Sikte

35 kg

Vikt: Stativ

24 kg

Vikt: IK

11 kg

Vikt: SLT

13 kg

Vikt: Rb

24 kg inkl behållare

Fordon

Tgb 221 i Infanteribrigaderna och i LvBat

Bv 206 i Norrlandsbrigaderna Lvrbv701 i Mekbrigaderna

Grupperingstid

ca 30 s

Eldförberedelsetid

10 min

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 18:00

Webbansvarig