Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Luftvärnsrobotar

Start Robot

 

Fler Luftvärns-
robotar

 

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

RB 365/65 RB 68
(Bloodhound)

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90

 

 

RBS 77 Hawk

 

Robotsystem 77 är ett luftvärnsrobotsystem med lång räckvidd och hög höjdtäckning. Dess uppgift är att skydda basområden, befolkningscentra och andra strategiskt viktiga platser.

RBS 77 är organiserat i luftvärnsbataljoner.

 

Historik

RBS 67 Hawk har ingått i det svenska luftvärnet sedan början av 1960-talet. Den svenska versionen av förbättrad Hawk, som är en blandning av svensk och amerikansk materiel, introducerades 1980 och benämndes då RBS 77. Då infördes en nyutvecklad spaningsradar från Ericsson, ny robot från USA samt en omfattande modifiering av den amerikanska belysningsradarn och lavetten, som ursprungligen anskaffats för RBS 67.

 

Systembeskrivning

I ett luftvärnskompani RBS 77 ingår följande huvudenheter:

·        Spaningsradar PS-707/R

·        Belysningsradar PE-541/R

·        2 st lavetter

·        Robotar

·        Radiolänkutrustning för radarsamverkan och samband med STRIL

 

Funktion

På manöverbordets PPI presenteras egenföljda mål och överförd måldata från STRIL. Stridsledaren beslutar om insats mot ett mål och anvisar detta till eldledaren, som fångar och följer målet med belysningsradarn. När målet är inom bekämpningsbart avstånd avfyrar eldledaren roboten mot målet. Belysningsradarn belyser målet och robotens radarmottagare tar emot den reflekterade radarstrålningen och styr mot den beräknade framförpunkten, så kallad syftbäringsstyrning. När roboten är i målets närhet utlöses stridsdelen av radarzonröret.

 

Utveckling

Omfattande renovering och modifiering har utförts på RBS 77 enligt följande:

·        Ny underrättelseenhet (PS-2301)

·        Ny fristående strids- och eldledningshydda

·        Modifiering av belysningsradar

·        Införande av TS-9000

·        Införande av luftlägesinformationssystemet LuLIS

Efter ovanstående uppgraderingar benämns systemet RBS 97.

 

Tekniska data RBS 77

Spaningsradar PS-707

Typ av radar

Pulsdopplerradar

Frekvensband

C-band 5,4 - 5,9 GHz

Mätområde

40 eller 20 km, mål följda av STRIL på 100 km kan presenteras

Effektförstärkare

Vandringsvågsrör (TWT)

Bemanning

4 man

Fordon

Tgb 40

Masthöjd

12 m

Vikt inkl fordon

16 140 kg

 

Belysningsradar PE-541

Typ av radar

CW-dopplerradar

Frekvensband

X-band, ca 10 GHz

Effektförstärkare

Klystron

Sidriktområde

Obegränsat

Höjdvinkelområde

-8º till 89º

Vikt

4 300 kg

Systemegenskaper

Räckvidd

> 35 km

Höjdtäckning

> 15 km

Väderberoende

Allväderskapacitet

Styrprincip

Syftbäring, semiaktiv radarmålfljning

Målföljning

Automatisk

 

Robot

Vikt

638 kg

Längd

5 m

Spännvidd

1,2 m

Diameter

0,35 m

Hastighet

Överljud

Motor

2-stegs krutraketmotor

Målsökare

Semiaktiv

Verkansprincip

Förfragmenterad splitterstidsdel

Initiering verkansdel

Zonrör

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:46

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

Bilder 3cm