Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Luftvärnsrobotar

Start Robot

 

Fler Luftvärns-
robotar

 

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

RB 365/65

RB 68 Bloodhound

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90

 

 

Robotsystem RB 365 och RB 68

 

RB 68 utanför Robotmuseet

 

 

Kort bakgrund

Systemet avsågs bl.a. täcka in luckor i luftförsvaret för flyghöjder 15 - 25 km och avstånd upp till ca 25 mil.

 

Anskaffningen planerades under 1950-talet och verkställdes under början av 1960-talet i två etapper. Den första etappen var en del av engelska Bloodhound Mark I (RB 365), som avsågs vara lämpligt för prov och försök och för att ge erfarenheter till Flygvapnet (F2) och Luftvärnet (LV3). RB 365 skrotades redan 1962.

 

FV fortsatte därefter med anskaffning av skarpa system av Mk II (RB 68), som var en helt ny teknikgeneration med avsevärt bättre prestanda. LV hade under tiden beslutat att satsa på amerikanska Hawk, främst för att få ökad rörlighet. RB 68-förbanden var kvar i tjänst inom FV till slutet av 1970-talet.

 

Vår dokumentation av Robotsystemet är mycket omfattande.

Innehållet har för överskådlighets skull delats i fyra avsnitt (trots att överlappning finns, främst mellan grupp 1 och 3):

 

1.    Fakta, d.v.s. data, historik, händelser, etc.

2.    Anläggningar, d.v.s. aktuella fredsförband, förberedda övnings- och reservplatser, etc.

3.    Personliga intryck, d.v.s. berättelser från enskilda personer med erfarenhet från verksamheten

4.    Extern information, d.v.s. information från tidskrifter, länkar till andra hemsidor av intresse, mm

 

Beskrivning: DagM-2008.jpgTack Dag!

Ett postumt tack till Dag N H Malmström, som under sin livstid sammanställt en enorm mängd information om robotsystem 365 och 68. Genom vänligt tillmötesgående från släktingarna har vi fått överta allt detta underlag, som nu utgör huvuddelen av innehållet om RB 365 och RB 68 på Robotmuseets hemsida. 

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 18:02

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

Länkar till mer info

 

Fakta

 

Anläggningar

 

Personligt

 

Artiklar i TIFF

 

Filmer,

Externa länkar