Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Jaktrobotar

Start Robot

 

Fler jakt-
robotar

 

RB 24

 

RB 24J

 

RB 27/28

 

RB 71

 

RB 73

 

RB 74

 

RB 98

 

RB 99

 

 

RB 24 Sidewinder

 

RB 24 Sidewinder är en luftburen jaktrobot av amerikanskt ursprung. Roboten har fått sitt namn efter en amerikansk giftorm (Crotalus Cerastes) som använder värmesyn för att hitta sina byten.

 

RB 24 motsvarar den amerikanska versionen AIM-9B som anskaffades till svenska flygvapnet i slutet av 1950-talet. Roboten skulle bäras av flygplan J29 Tunnan, J32B Lansen, J34 Hawker Hunter samt J35 Draken. Avsikten var att i första hand användas för bekämpning av bombflygplan på hög höjd i klart väder inom synhåll eller i mörker.

 

RB 24 har en infraröd målsökare som styr roboten mot värmekällor. Det betyder att det krävs bra väder samt att den i princip bara kan känna av ett fientligt plans baksektor. När det anfallande flygplanet nått ett gynnsamt läge för anfall aktiverar piloten robotens målsökare, och när målsökaren har låst på målet hörs en ton i pilotens hörlurar och roboten kan avfyras.

 

Roboten drevs fram av en enstegs krutraketmotor i 2,2 sek och kunde därefter friflyga i ca 20 sek.

 

Verkanssystemet bestod av en stridsdel som initierades från ett IR-zonrör eller ett anslagsrör. Stridsdelens laddning av hexatonal spred splitter i alla riktningar.

 

Utförlig beskrivning av Jaktrobotarna 24/24J och 74 finns i detta pdf-dokument, skriver av Göran Hawée:

Jaktrobot 24/24J/74

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:49

Webbansvarig