Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Jaktrobotar

Start Robot

 

 

 

Fler jakt-
robotar

 

RB 24

 

RB 24J

 

RB 27/28

 

RB 71

 

RB 73

 

RB 74

 

RB 98

 

RB 99

 

 

 

Jaktrobot RB27 och RB28 Falcon

 

Robot RB27 och RB28 tillhör den amerikanska Falconfamiljen och är utvecklade av grundversionen Air Interception Missile 26 och AIM-4. Den hade sitt ursprung i USA och 1955 inleddes leverans till US Navy för beväpning av flygplanen F9F Cougar och FJ3 Fury samt senare även USAF för beväpning av F 102 Delta Degger, F 106 Delta Dart och F4 Phatom II.

 

Sverige började förhandla med USA redan 1958 om att få köpa versionerna GAR-1 med semiaktiv radarmålsökare och GAR-2 med IR-målsökare. Falconrobotarna och ett Radarsiktessystem (Fire Control System FCS) anpassat för dessa utvecklades av Hughes Airkraft Company, HAC. Robotarna fanns i fem versioner och förutom de ovan nämnda också GAR-11 med semiaktiv radarmålsökare och kärnladdning, GAR-3 med semiaktiv radamålsökare (dyrare utförande) och GAR-4 med IR-målsökare arbetande på 3-4 µm våglängd. Sverige valde som radarrobot GAR-11 med konventionell verkansdel (stridsdel) och nytt ZON-rör . Den fick av HAC benämningen HM-55 och i Flygvapnet RB27. Som IR-robot valdes GAR-2 med målsökaren från GAR-4. Den fick av HAC benämningen HM-58 och i FV RB-28. Dessa versioner köptes även av USAF under beteckningen AMI-26B (RB27) resp AMI-4C (RB28).

 

Jaktrobot RB 27

 

RB27 för demonstration. Bild UGM

 

RB 27 anskaffades till flygvapnet för bekämpning av snabbt flygande bombflygplan på hög höjd och på långa avstånd i alla väder och i mörker. RB27 var försedd med en radarekodetekterande passiv (semiaktiv) målsökare anpassad till det bärande flygplanets Siktesradar PS-01/011. Robotens målsökare och styrsystem kunde leda roboten i en kollisionsbana mot en beräknad träffpunkt, d.v.s. enligt principen syftbäringsnavigering (även kallad proportionell navigering) samt att kontinuerligt korrigera denna bana med hänsyn till målet fart-, kurs- och höjdändringar. Roboten avfyrades normalt under ett av flygplanets Radarsikte S-7B3/31 beräknat Direktanfall DA med ett eventuellt efterföljande Jaktkurveanfall JK (s.k. dubbelanfall). Målsökaren fordrade radarbelysning av målet med flygplanets siktesradar alternativt styra med hjälp av störsignaler av brus- eller CW (Continuerlig Waw)-typ från målet under gångtiden mot detsamma. Roboten styrdes aerodynamiskt med bakkantsroder på vingar och korrigerades för störningar i alla plan med en styrautomat. Robotens avionik bestod av miniatyrkomponenter där elektronrör av subminiatyrtyp ingick. Som kraftkälla användes dels anpassad elförsörjning från det bärande flygplanet samt efter omkoppling till ”Inre kraft” med ett irreversibelt snabbaktiverande batteri och hydraulsystem. Före avfyringen måste roboten prepareras, vilket gjordes i steg benämnda A-, B-, C- och F-preparering och bestämdes av siktet. Dessa berörde valet av robot och kraftförsörjningen men även när och hur målsökaren skulle slavas till flygradarns frekvens och avståndsinmätning samt radarantennens pekriktning.

 

Roboten drevs fram av en enstegs krutraketmotor. Verkansdelen bestod av en stridsdel med zikzaklänk som initierades från ett aktivt radarzonrör eller av anslagskontakter. Roboten hängdes i en Robotbalk F5 med vilken flygplanet genom kabling och sänkbar kontakt försörjde målsökarens avionik innan avfyring.

 

RB27 licenstillverkades i Sverige av Bofors och SAAB samt LM Ericsson och började tillföras svenska FV 1965.

 

Robot 27. Bild SAAB/FMV

 

Data, Prestanda

Längd

2 169m

Stridsladdning

6,6 kg

Spännvidd

0,620 m

Armeringsvillkor

Acceleration >40 g i <0,8 s

Vikt

116,5 kg

Armeringstid

1,2 – 2,2 sek

Fördröjd Zonrörsinitiering BAK-anfall

9 ms

Självdestruktion

27 sek

Motorkraft vid 20 gr

25000 N

Motor brinntid

2,0 sek (krut)

Max styrd flygtid på flyghöjd 3,0 km

ca 14 sek

Min fart för styrbar flygning

M 1,0

Max fart över flygplanets

M 1,4

Målsökarens frekvensområde

x-bandet (8 – 12,5 GHz)

Målsökarlobbredd

 

         Stillastående

25 grader

         Vid rotation

50 grader

Målsökarens max utvridningsvinkel

45 grader

Målsökarens max precisionshastighet

6 grader/s

Målsökarens slavninghastighet

ca 10 grader/s

Batterikapacitet

0,7 Ah

Max uttagbar batteritid

ca 90 s

 

Vapenbärare: J35F och J35J

 

Jaktrobot RB28

 

RB28 för demonstration. Bild UGM

 

RB28 anskaffades till flygvapnet tillsammans med RB27. Avsikten var att i första hand användas för bekämpning av bombflygplan på hög höjd i klart väder inom synhåll eller i mörker. RB28 var försedd med en passiv kraftigt kyld IR-känslig målsökare med en detektor av indium/antimonid. Materialet och kylningen medgav ett IR-fönster inom en våglängd för detektering av relativt låg värme som medförde följning på målet i nästan alla riktningar samt mindre påverkan av störning. Robotens målsökare och styrsystem kunde liksom RB27 leda roboten i en kollisionsbana mot en beräknad träffpunkt, d.v.s. enligt principen syftbäringsnavigering samt att kontinuerligt korrigera denna bana med hänsyn till målet fart-, kurs- och höjdändringar. Roboten avfyrades normalt under ett siktesberäknat Direktanfall DA med ett eventuellt efterföljande Jaktkurveanfall JK (s.k. dubbelanfall). Som alternativ kunde den avfyras med målsökaren låst och parallell med flygplanets siktlinje vid visuell inriktning.

 

Målsökaren fordrade IR-signal från målets varma delar under gångtiden mot detsamma. Roboten styrdes aerodynamiskt med bakkantsroder på vingar och korrigerades för störningar i alla plan med en styrautomat. Robotens avionik bestod av miniatyrkomponenter där elektronrör av subminiatyrtyp ingick. Som kraftkälla användes dels anpassad elförsörjning från det bärande flygplanet samt efter omkoppling till ”Inre kraft” med ett irreversibelt snabbaktiverande batteri och kylsystem samt hydraulsystem. Före avfyringen måste roboten prepareras, vilket gjordes i steg benämnda A-, B-, C- och F-preparering och bestämdes av siktet. Dessa berörde valet av robot och kraftförsörjningen men även när och hur målsökaren skulle slavas till radarantennens pekriktning eller siktets riktmärke.

 

Roboten drevs fram av en enstegs krutraketmotor. Verkansdelen bestod av en stridsdel som initierades av anslagskontakter. Roboten hängdes i en Robotbalk (samma som RB27) med vilken flygplanet genom kabling och sänkbar kontakt försörjde målsökarens avionik innan avfyring.

 

RB28 licenstillverkades i Sverige av Bofors och SAAB samt LM Ericsson och började tillföras flygvapnet FV 1965.

 

Robot 28. Bild SAAB/FMV

 

Data, Prestanda

Längd

2 012m

Stridsladdning

1,3 kg

Spännvidd

0,508 m

Armeringsvillkor

Acceleration >20 g i 0,4 – 0,7s

Vikt

61 kg

Armeringstid

1,0 – 2,0 sek

Självdestruktion

25 sek

Motorkraft vid 20 gr

18800 N (krut)

Motor brinntid vid 20 gr

1,3 sek

Max styrd flygtid på flyghöjd 3,0 km

ca 12 s

Min fart för styrbar flygning

M 1,0

Max fart över flygplanets

M 1,4

Målsökarens våglängdsområde

3,84 – 5,5 µm

Målsökarlobbredd

 

         Stillastående

3,5 grader

         Vid rotation

6,3 grader

Målsökarens max utvridningsvinkel

47 grader

Målsökarens max precisionshastighet

6 grader/s

Målsökarens slavninghastighet

ca 10 grader/s

IR-cellens arbetstemperatur

-180grader C

Max uttagbar kyltid

Ca 60 – 80s

Max uttagbar batteritid

ca 90 s

 

Vapenbärare: J35F och J35J

 

Sammanställt av Göran Hawée

 

Källor:

Beskrivning RB27 och RB28

Speciell Förarinstruktion SFI FPL 35F och FPL 35 J, del 3.

Flygteknik under 100 år SMR förlag, 2003

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:48

Webbansvarig

 

 

 

 

 

Artikeln finns även som pdf-fil