Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Pansarvärnsrobotar

Start Robot

 

Fler pansar-värnsrobotar

 

RB 51

 

RB 53

 

RBS 55

 

RBS 56

 

 

 

RBS 55

RB 55C finns att se på Robotmuseet

 

 

Robotsystem 55 är ett tungt pansarvärnsrobotsystem med lång räckvidd. Roboten är placerad på en höj- och sänkbar fordonslavett i pansarvärnsfordonsvagn 551 och i pansarvärnsrobotbandvagn 2063. Markgruppering förekommer som reservalternativ till båda vagnarna. RBS 55 kan också vara helikopterburen med HKP 9. Roboten är trådstyrd kombinerat med IR-teknik. Robotsystemet är utvecklat och tillverkat i USA och benämns där TOW. Pansarvärnsrobotsystem 55 anskaffades 1981 till armén och har sedan utvecklats vid olika tidsperioder.

 

Funktion

I normalfallet används det från dagersiktet inmätta felläget för robotstyrningen, men vid dålig sikt används det av IR-siktet inmätta felläget. Vid bekämpning följs målet med siktets eller IR-siktets hårkors i den del av målet där träff önskas, vanligen i målets geometriska tyngdpunkt. Robot som laddats i eldröret avfyras genom intryckning av avtryckaren, varvid robotens olika funktioner aktiveras och startmotorn tänds. Innan roboten lämnar eldröret har startmotorn brunnit slut. Strax efter det att roboten lämnat eldröret tänds banmotorn och accelererar roboten till en maximal hastighet av 290-325 m/s beroende på robottyp. Styrsignalerna matas till roboten via tråd. Under hela skjuttiden håller skytten siktets eller IR-siktets hårkors på målet och roboten kommer att flyga längs siktlinjen tills den når målet. Vid träff i målet initieras robotens verkansdel.

 

Benämning

Svensk

NATO

 

RB 55B

ITOW

5” RSV3 verkansdel med prob

RB 55C

TOW2

6” RSV3 verkansdel med prob termostrålare, ny banmotor

RB 55D

TOW2A

Som RB 55C men med förpenetrator i proben

RB 55E

TOW2B

2 st takslående RSV4 stridsdelar

 

HELITOW

Hkp 9A kan medföra 4 st robotar enligt ovan. Styrning från flygande helikopter har möjliggjorts genom införande av ett stabiliserat helikoptersikte, som utvecklats av Saab Instruments (SI).

 

HELITOW

 

Data system

Räckvidd

3750 m

Väderberoende

Mörkerkapacitet (endast RBS 55C)

IR-sikte

4 eller 12 ggr förstoring

Styrprincip

Halvautomatisk kollimationsstyrning via tråd

Fordon

Pvrobotvagn 551

Pvrobotbandvagn 2063

Bärare

Hkp 9A

 

Data robot

Längd robottub

129 cm

Vikt

18,6 kg – 22,2 kg beroende på robottyp

Utskjutningshastighet

65 m/s

Max hastighet

290 – 325 m/s beroende på robottyp

Brinntid banmotor

1,5 s

Verkansprincip

RSV

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 18:20

Webbansvarig