Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Målrobotar

Start Robot

 

Fler mål-
robotar

 

RB 01 Jindivik

 

RB 02

 

RB 03 Humlan

 

RB 06

 

 

 

RB 06

Robot 06 på plats i museet

 

 

RB 06 är en målrobot som används vid skjutövning mot luftmål. Roboten startas från en ramp och använder en utanpå monterad boosterraket, som komplement till jetmotorn, för att snabbt få flygbar fart. Skjutning sker normalt mot släpmål som bogseras i en lång lina.

 

RB 06 tillverkas av Raytheon i ett antal modeller. Ursprunglig tillverkare var Beech Aircraft som köptes upp av Raytheon.

RB 06 har varit i tjänst från 1977 vid RFN.

 

Maxhastighet

920 km/h

Spännvidd

3 m

Längd

5,5 m

Max startvikt

665 kg

Max tid i luften

ca 50 min

Max Höjd

12 200 m

 

Dagens målrobotsystem. RB 06B, köptes 1986 från Raytheon i USA och föregicks av en A-version RB 06A som köptes 1977.

 

RB 06B har högre maxfart M 0,9. bättre maximal svängförmåga 9g och högre maxhöjd 15 000 m.

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-15 18:28

Webbansvarig