Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

Luftbevakning

 

Vad är ett
STRIL-system?

 

Radarsystem

 

UAV Falken

 

Film Teletestrigg 35

 

 

STRIL ERIIIb 1944-56
ERIIIb 1944 - 1956

 

 

Stridsledningscentral

 

 

 

Museet visar följande information om STRIL

 

I strilrummet finns en bildsamling av radartyper från olika tidsskeden fram till dagens aktuella materiel.

 

Den tidigare optiska luftbevakningen demonstreras med en karta av den typ, som fanns i de gamla luftbevakningscentralerna.

En aktiv simulering av ett typiskt förlopp med följning av från kusten inflygande plan visas på en radarskärm.

 

Museet disponerar flera utrustningar från radargruppcentraler. En var avsedd för jaktflygledning och en för ledning av robotluftvärn med radardata och med hjälp av en jakttablå på väggen. Ett antal autentiska inspelningar av radarfilmer från det kalla krigets dagar visas på en bildskärm. Dessutom finns en utrustning för chefsradarjaktledare från en ”Luftförsvarscentral typ 1” med både inspelade radarbilder och radiotrafik.

 

Tidigare leddes piloterna mot målen via kommunikation över talradio. Problem med radiostörningar, och möjlighet för fienden att avlyssna, gav impuls till att utveckla system för överföring av styrdata över radiolänk. Sverige var det första land i världen med möjlighet att sända uppgifter bl.a. om målets höjd, läge, fart, kurs och avstånd för direkt presentation på pilotens instrument. Dessa system visas på paneler på ovan nämnda utrustningar.

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-01-17 14:10

Webbansvarig

 

 

 

 

STRIL PS-08 1956-79

PS08 1958 - 1979

 

 

FSR-890 1998-

FSR890 1998 -